Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Niektóre z nich mogły zostać już zapisane. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
W Twoim koszyku nie ma produktów ...
tel. 61 29 12 119
www.best-sport.pl
Gwarancja 3 lata
Kategorie
Promocje
Nowości
Reklamacje i zwroty
 Reklamacje i zwroty

Zgłoszenie reklamacji

BEST Marcin Świerkowski, zwany dalej BEST jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, należy zgłaszać: 
- wysyłając e-mail na adres info@best-sport.pl
- telefonicznie na nr 513 078 316
- listownie, wysyłając zgłoszenie na adres:
BEST
ul. Spacerowa 14
62-045 Pniewy

BEST zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie odesłanie towaru do sprzedawcy, klient powinien wysłać towar firmą kurierską na swój koszt na adres BEST ul. Spacerowa 14, 62-045 Pniewy lub na adres serwisu właściwego dla danego producenta towaru wskazanego przez Sklep.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Każdemu konsumentowi korzystającemu ze sklepu internetowego www.best-sport.pl, na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane:  
- mailowo na adres info@best-sport.pl
- faxem na nr 513 078 316
- listownie, wysyłając zgłoszenie na adres: 
BEST
ul. Spacerowa 14
62-045 Pniewy

Termin

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Termin 14 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w sposób podany powyżej.

Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od umowy, BEST dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: BEST, ul. Spacerowa 14, 62-045 Pniewy lub adres magazynu właściwego dla producenta danego towaru wskazanego przez Sklep.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez BEST świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Niezgodność towaru z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, klient może zwrócić towar oraz otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Zgłoszenia chęci zwrotu należy dokonać w sposób podany powyżej, po czym odesłać Towar firmą kurierską "OPEK" na koszt odbiorcy na adres BEST, ul. Spacerowa 14, 62-045 Pniewy lub na adres magazynu właściwego dla producenta danego towaru wskazanego przez Sklep. Sklep dokona zwrotu poniesionych przez klienta kosztów, tj. ceny towaru oraz kosztów wysyłki na podany przez klienta numer konta bankowego.

Powrót